Skip to the content

Her kan du lese våre siste nyheter!

Friplasser i kulturskolen!

Fra høsten 2020 kan alle mellom 0-20 år søke friplass (gratis plass) i kulturskolen. Friplassene er behovsprøvd, og vurderes etter inntekt i den husstanden man er bosatt i. Du kan søke friplass på alle fag i kulturskolen. Les mer om vilkårene for friplass i Vilkår for elevplass, her. Se punkt 5.8.

Om du ønsker å søke friplass, krysser du av for dette på siste side i påmeldingen. Du kan også ta kontakt med oss på epost eller i kontaktskjema.

Fritidskortet

Namsos Kommune er med i prøveordningen for Fritidskortet, som betyr at ALLE barn og unge mellom 6 og 18 år i Namsos Kommune kan få 1000 kr i halvåret til bruk på organiserte fritidsaktiviteter. Namsos Kommune jobber nå med det praktiske rundt ordningen, og torsdag 21.mai vil det komme mer info om Fritidskortet på kommunens nettsider namsos.kommune.no.

Du kan bruke Fritidskortet til betaling av elevkontingent i Kulturskolen!

Månedlig fakturering!

Elevkontingenten i kulturskolen faktureres vanligvis én gang i halvåret/pr. semester. Nå kan du be om å få dele opp elevkontingenten i 10 fakturaer, fra august til mai. Dette har frem til nå kun vært mulig for elever i gamle Namsos Kommune, men nå kan vi endelig tilby denne ordningen til alle i nye Namsos.

Nye elever krysser av for månedlig faktura i påmeldingen. Dersom du allerede er elev og ønsker å endre fra halvårlig til månedlig faktura, må du ta kontakt med oss.

Månedlig faktura må være avtalt før skolestart, og krever kun e-fakturaavtale.

Endring i elevkontingent

Som en følge av kommunesammenslåingen 01.01.20 skal alle kommunale priser, avgifter og gebyrer harmoniseres. Dette gjelder også elevkontingenten i kulturskolen, som frem til nå har vært ganske forskjellig i de 3 tidligere kommunene. Denne vil bli gradvis harmonisert fra høsten 2020, dette vil si at elevkontingenten i Namdalseid og på Jøa justeres noe opp, til kr 2800. I Namsos justeres kontingenten for ordinær elevplass ned fra kr 4000 til kr 3600 .
Fra høsten 2021 er elevkontingenten for ordinær elevplass kr 3200 i hele kommunen.

Samtidig endres også moderasjonsordningen fra høst 2020. Det gis da 50% rabatt på 1 fag (rimeligste) for alle søsken fra nr 2. Dette er en videreføring av ordningen i gamle Namsos.

Se oversikt over priser/elevkontingent her.

Kortere bindingstid

Som en av mange punkter i de nye Vilkårene, er det vedtatt bindende påmelding for ett semester. Dette har vært vanlig praksis i Namdalseid og Fosnes i flere år, men i Namsos har påmeldingen de siste årene vært bindende for hele skoleåret.

Vi ønsker selvfølgelig at elevene skal fullføre et skoleår, men noen ganger kan det være årsaker som gjør at man ønsker å si opp plassen midt i skoleåret, og dette vil nå være mulig for alle elever i kommunen.

Oppsigelse før vårsemesteret må skje innen 1.desember. Les mer om vilkårene her.

Alle fagtilbud for alle

Som en positiv følge av at 3 kulturskoler er blitt til 1, kan vi nå tilby alle fag og undervisningssteder uavhengig av hvor du bor. I de fleste tilfeller ønsker man undervisning der man bor, men det kan jo være at akkurat dét faget du ønsker å delta på ikke tilbys der du bor, og da står du fritt til å søke på dette andre steder. Bor du for eksempel på Statland og ønsker å lære å spille trekkspill hos Brynjar på Jøa, ja da er det langt å kjøre men i alle fall mulig! :) 

Du velger undervisningssted i påmeldingen. Se Undervisningstilbud.