Skip to the content

Velkommen til Namsos Kulturskole!

Du kan søke om plass hele året

Nyheter!

Når tre kommuner ble til én, ble også tre kulturskoler til én. I den forbindelse er det vedtatt nye elevvilkår. Dette innebærer blant annet at vi har innført friplassordning, og at vi kan tilby månedlig fakturering til alle. Nye vilkår innebærer også at elevkontingenten er litt høyere for noen, og litt lavere for andre. Dette er for at vi etterhvert skal få en lik elevkontingent for hele kommunen, fra høsten 2021. 
Namsos Kommune har også innført Fritidskortet, som betyr at du mellom 6 og 18 år får 1000 kr hvert halvår som du kan bruke på organiserte fritidsaktiviteter, også kulturskole.
Alt dette og mer kan du lese om her på vår nye hjemmeside. 
Nå gleder vi oss aller mest over at vi igjen har startet undervisning nesten som før corona, og at påmeldingen til neste skoleår er åpen!
Vi ser fram til å treffe deg! 

Kulturskole = mangfold

Kulturskole = motivasjon og utvikling